ข่าวต้องโทษในคดียาเสพติด

นวาโทเอกพันเดชกำแหงผู้บังคับหมู่เรือที่7 น.ล.ข เขตเชียงรายบอกว่าคดียาเสพติดที่ได้เกิดขึ้นในพื้นที่ส่วนใหญ่ได้เป็นคดียาบ้าตั้งแต่ต้นปี น.ล.ข ได้จับกุมผู้ต้องหาและสามารถตรวจยึดยาบ้าได้เกือบ1ล้านเม็ด นับแต่ตั้งในปี2539

ที่ได้มีการเปลี่ยนชื่อเรียกวัตถุออกฤทธิ์และจิตประทาสกลุ่มอาเฟตามีนจากยาม้าหรือยาขยันมาเป็นยาบ้าและได้จัดให้อยู่ในบันชีของยาเสพติดให้โทษร้ายแรงประภาคที่1ของพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522เทียบเท่ากับเฮโรอีน

จึงทำให้ตลอดเวลา20ปีที่ผ่านมาการปราบปรามได้เป็นไปอย่างเข้มข้นและยอดผู้ต้องขังในคดีของยาเสพติดกว่า100,000คนในปี2553ได้มีการเพิ่มขึ้นไปกว่า200,000คนในปีนี้จนได้เกิดปัญหานักโทษล้นคุกตามมาและนี่ก็เป็นในสภาพของเรือนจำกลางในจังหวัดเชียงใหม่ในปัจจุบันที่นี่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับจำนวนนักโทษประมาณ3,200คน

แต่ในทุกวันนี้ได้มีผู้ที่ถูกคุมขังในเรือนจำกลางจังหวัดเชียงใหม่มากกว่า5,000คนโดยกว่าครึ่งได้เป็นนักโทษในคดีของยาเสพติดผู้ต้องขังได้ถูกแยกให้อยู่ในแดนต่างงๆที่มีที่งหมดใน8แดนตามลักษณะโทษที่ได้รับอย่างเช่นแดนที่8

ซึ่งได้เป็นแดนที่มีในความมั่นคงสูงสำหรับนักโทษที่ได้มีโทษจำคุกตั้งแต่ประมาณ30ปียาวไปจนถึงจำคุกตลอดชีวิตและมีนักโทษชายได้จับถูกคุมขังรวมกว่าจำนวน500คน และ ส่วนในแดน7 ซึ่งได้มีนักโทษกว่า1,200คนและได้เป็นนักโทษที่ไกล้จะพ้นโทษทั้งหมดนี้จะได้รับการฟื้นฟูในสภาพร่างกายปรับสภาพจิตใจและได้ฝึกวิชาชีพก่อนที่จะออกไปใช้ชีวิตอยู่ข้างนอก ในความอยากรู้อยากลองได้เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผุ้ขังคนนี้ได้เดินเข้าสู่วังวนของยาเสพติดจากผู้ที่เสพและขยายมาเป็นผู้ค้าเขาถูกซักทอดจากคดีผู้ต้องหาคดียาบ้ารายอื่นที่ได้รับซื้อยาบ้าจากเขาไปจำนวน100เม็ดก่อนที่จะถูกเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้น

และยังได้พบยาบ้าเป็นของกลางอีกจำนวนประมาณ250เม็ดจึงทำให้เขานั้นได้ถูกศาลตัดสินจำคุกจำนวน16ปี จากความต้องการทดลองเสพยาบ้าเพราะเชื่อว่าจะสามารถช่วยให้ทำงานได้มากขึ้นอดีตลูกเรือประมงคนนี้ก็ได้เริ่มเปลี่ยนตัวเองจะผู้เสพและกลายมาเป็นผู้ค้าเพราะถูกเพื่อนไหว้วานเขาไปถูกตำรวจจับพร้อมกับยาบ้าจำนวนประมาณ90เม็ด

และถูกศาลตัดสินจำคุก7ปี10เดือน15 วัน ยาบ้านั้นหาซื้อง่ายเมื่อได้ติดแล้วก็ยากที่จะถอนตัวเป็นสิ่งที่ผู้ก้าวสู่เส้นทางสายนี้ต่างก็รู้ดีพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 แบ่งยาเสพติดให้โทษเป็น5ประเภคยาบ้าที่สารกลุ่มเอฟฟาตามีนได้เป็นส่วนประกอบถูกจัดให้เป็นยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรงประเถคที่1หากถูกจับดำเนินคดีไม่ว่าจะเป็นข้อหาเป็นผู้นำเข้าหรือส่งออกครอบครอง ครอบครองเพื่อจำหน่ายเป็นผู้เสพเองให้ผู้อื่นเสพหรือยุยงส่งเสริมให้ผู้อื่นเสพล้วนจะต้องโทษจำคุกทั้งสิ้น

 

สนับสนุนเรื่องราวมาจาก  nowbet