นายกสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เปลี่ยนรูปแบบการเรียนให้ลดการบ้านและเรียนน้อยลง

                    เกี่ยวกับแผนปรับปรุงระบบการศึกษาของไทยซึ่งมีกระทรวงศึกษาธิการคอยเป็นผู้ดูแลและควบคุมอยู่ได้มีการถูกสั่งการมาจากนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันให้มีการวางแผนการจัดการดูแลนักเรียนในรูปแบบการศึกษาแบบใหม่

โดยทางด้านนายกรัฐมนตรีอยากจะให้โรงเรียนนั้นออกแบบการเรียนการสอนใหม่ซึ่งหวังว่าการเรียนการสอนใหม่ในปัจจุบันนั้นจะเป็นการลดการบ้านให้กับเด็กนักเรียนอีกทั้งยังต้องการให้มีการปรับเวลาในการเข้าเรียนให้น้อยลงจากเดิม

ซึ่งทั้งนี้ความต้องการเหล่านี้ทั้งด้านนายกรัฐมนตรีได้มีการส่งแผนงานไว้ให้กับกระทรวงศึกษาธิการได้พิจารณาลองศึกษาหาข้อมูลว่าจะสามารถดำเนินการตามความต้องการนี้ได้หรือไม่

และนับตั้งแต่ที่ทางกระทรวงศึกษาธิการได้รับแผนงานนี้มาก็ได้มีการมอบหมายให้กับหน่วยงานต่างๆได้ลองพิจารณาถึงความเป็นไปได้ว่าจะสามารถดำเนินการได้หรือไม่โดยส่วนหนึ่งนั้นอาจจะต้องมีการเรียกประชุมคณะคุณครูตามโรงเรียนใหญ่ๆ

ในเขตกรุงเทพฯเป็นหลักซึ่งโรงเรียนเหล่านี้จะเป็นโรงเรียนที่เน้นการเรียนการสอนเป็นรูปแบบเน้นมุ่งหวังให้เด็กนักเรียนนั้นนำความรู้ความสามารถไปแข่งขันกับโรงเรียนอื่นๆได้ดังนั้นโรงเรียนเหล่านี้มักจะมีการสั่งการบ้านให้นักเรียนทำใน

แต่ละวันเป็นจำนวนมากอีกทั้งการเรียนการสอนก็จะมีการจัดตารางการสอนให้นักเรียนแบบเป็นคาบเรียนในแต่ละวันซึ่งกลุ่มโรงเรียนเหล่านี้จะมีการแข่งขันกันค่อนข้างสูงและนักเรียนที่มาเรียนโรงเรียนเหล่านี้ก็มีความคาดหวังว่าจะได้ความรู้เต็มทั้งวันที่มีการเข้าเรียนดังนั้นทางกระทรวงศึกษาธิการอาจจะต้องมีการเรียกประชุมโรงเรียนทั้งหมด 281 แห่งนี้มาเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการประชุมหลัก

ว่าถ้าหากมีการปรับแผนการรูปแบบลดการเรียนการสอนลงรวมถึงลดการสั่งการบ้านลงจะส่งผลกระทบอะไรบ้างกับโรงเรียนต่างๆเหล่านี้และจะสามารถทำได้หรือไม่ซึ่งโรงเรียนจะต้องมีการอธิบายและแนะนำเพิ่มเติมถึงข้อดีข้อเสียของการที่หากมีการบ้านในปริมาณเท่าเดิมกับการบ้านที่ลดน้อยลงแล้วจะแตกต่างกันอย่างไร

ซึ่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้จะเป็นการนำมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ก่อนที่จะมีการพิจารณาดำเนินการอย่างไรต่อไปหรือมีการส่งเรื่องไปให้กับทางนายกรัฐมนตรีได้มีการพิจารณาอีกครั้งหนึ่งว่าสุดท้ายแล้วขั้นตอนการปฏิบัติที่แท้จริงจะสามารถทำตามอย่างที่นายกรัฐมนตรีต้องการได้หรือไม่ 

          อันที่จริงสำหรับผู้ปกครองบางกลุ่มที่ไม่ได้หวังให้ลูกต้องเรียนแบบเคร่งเครียดมากนัก ก็คงจะชอบหลักการที่นายกมีการส่งให้ทำ นั่นก็คือการเรียนให้น้อยลงในห้องเรียนและเน้นทำกิจกรรมนอกห้อง และลดการบ้านให้เด็กนักเรียนให้ทำการบ้านให้น้อยที่สุด

เพราะเด็กจะได้ไม่เครียด แต่ก็อย่าลืมว่ายังมีผู้ปกครองและเด็กอีกกลุ่มที่ชื่นชอบการเรียนในชั้นเรียนและไม่นิยมการทำกิจกรรม ดังนั้นก่อนที่รัฐบาลจะสั่งให้ทำอะไรก็ควรที่จะมีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนด้วยเช่นกัน

 

สนับสนุนโดย  aecasino