ประเภทของปัญหาสังคมมีอะไรบ้าง มาดูกัน ?

ปัญหาที่เกิดขึ้นกับสังคม เป็น ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้คนจำนวนไม่ใช้น้อยในสังคม ทางด้านสังคมเองก็มองเห็นว่าควรจะด้วยกันจัดการกับปัญหา นี้ให้ดียิ่งขึ้น โดยการศึกษาเล่าเรียนจากปัญหาที่เกิดขึ้นมาแล้ว จะก่อให้ผู้ดำเนินการได้ตระหนักถึงความร้ายแรงของปัญหาที่เกิดขึ้นกับสังคม เพื่อจะได้ระดมความคิดช่วยเหลือกันหาทางปกป้องและก็ปรับแก้เพื่อไม่ให้เกิดขึ้นอีก

สาเหตุที่ทำให้ปัญหาในสังคมนั้น

‘ปัญหาด้านสังคม’ สามารถเกิดได้จากต้นเหตุต่างๆเยอะมาก ยกตัวอย่างเช่น มีเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงในทางไม่ดี ที่ผู้คนในสังคมยอมรับไม่ได้ โดยอาจเป็นเพราะเนื่องจากความผิดพลาดทั้งยังทางร่างกายและก็จิตใจ หรืออาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์แวดล้อมทางธรรมชาติก็ได้ ยกตัวอย่างเช่น ความแห้งแล้ง , อุทกภัย , โรงงานปล่อยมลภาวะ ฯลฯ

ปัญหายาเสพติด

ระบาดหนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเยาวชน และก็ยาเสพติดที่ระบาดมากในประเทศไทย ยกตัวอย่างเช่น ฝิ่น , กัญชา , ผงขาว , น้ำท่อม และก็ยาม้า ! ในประเทศไทยมีทิศทางว่า จะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอีกด้วย เนื่องจากว่ามีการลักลอบนำเข้ามายังบริเวณชายแดนจากภาคใต้ – ภาคเหนือของเมืองไทย

ปัญหาเด็ก – เยาวชน

ปัญหาเด็ก – เยาวชนในประเทศไทยคือปัญหาที่มีความจำเป็นมากมาย ทั้งยังยังมีความหลากหลาย ยกตัวอย่างเช่น เยาวชนหลงมอมเมาในสิ่งเสพติด , เด็กเร่ร่อนไม่มีบ้าน , เด็กมั่วตามสถานเริงรมย์ ฯลฯ

ปัญหาทุจริตฉ้อฉล

ปัญหาคดโกงฉ้อฉลคือปัญหาใหญ่ซึ่งฝังรากลึกสุดหยั่งในสังคมไทยมาตรงเวลาเป็นเวลายาวนาน ยิ่งนับวันๆก็ยิ่งทวีความร้ายแรงเยอะขึ้นเรื่อยๆ โดยปัญหาฉ้อราษฎร์บังหลวงทำให้เมืองไทย จำเป็นต้องสูญเสียงบประมาณขนานใหญ่ ซึ่งส่งผลเสียต่อราษฎรโดยตรง

ปัญหาความยากจนข้นแค้น

เกิดขึ้นมาจากภาวะการดำรงชีพของบุคคล ซึ่งมีรายได้น้อยเกินไปต่อค่าใช้จ่าย ก็เลยไม่บางทีอาจหาสิ่งที่มีความสำคัญมารองรับในสิ่งที่ต้องการทางร่างกาย แล้วก็จิตใจได้อย่างพอเพียง โดยความจนก็ขึ้นกับมาตรฐานของแต่ละสังคม

กระบวนการคุ้มครองป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นกับสังคมไทย

เมืองไทยจำเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงสังคมให้มีความเหมาะสม โดยเริ่มตั้งแต่สถาบันครอบครัว ที่เป็นสถาบันที่มีความหมายที่สุด รวมถึงจำต้องปรับปรุงก่อนสถาบันอื่นๆด้วยเหตุดังกล่าวครอบครัวก็เลยจำต้องสร้างความนิยมที่ดีให้แก่เด็ก ดังเช่น ให้มีความซื่อ , ขยัน , ตั้งมั่นเล่าเรียน และจะต้องรู้จักเคารพนับถือสิทธิส่วนบุคคลของคนอื่นๆ

ด้วยเหตุผลดังกล่าวทางภาครัฐก็เลยจำต้องปรับปรุงบุคคลให้มี คุณงามความดี , จรรยาบรรณ พร้อมดำรงชีวิตในวิถีทางที่ศีลธรรม และก็คุณงามความดี สำหรับระดับความร้ายแรงในทุกวันนี้เกิดมาในหลายๆระดับ ทั้งยังยังเป็นต้นเหตุของปัญหาต่างๆตามได้พูดถึงมาแล้ว จำนวนมากชอบมาเน้นย้ำในเรื่องของปัญหาอาชญากรรม , ปัญหาล่วงละเมิดต่างๆ, ปัญหาที่เกิดขึ้นกับครอบครัว ฯลฯ

ตลอดจนจำเป็นต้องพากเพียรหาทางปรับปรุงจากปลายเหตุ ส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นกับสังคมอื่นๆตัวอย่างเช่น ปัญหาสิทธิส่วนบุคคล , ปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับทางเศรษฐกิจสังคม ที่ก่อเรื่องความตึงเครียดเป็นอย่างมาก ก็ควรจะได้รับการจัดการกับปัญหาจากทางภาครัฐอย่างเร่งด่วน